Referenser

Här visar vi exempel på några byggnader som vi har uppfört i betong. Betong passar lika bra i klassiska miljöer och stilar som i modernare sammanhang. Det är även vackert i stora byggnader, som ladugårdar och fabrikslokaler.